Specjalizujemy się w
wykonywaniu:

  • tynków gipsowych
  • tynków cementowych
  • wylewki anhydrytowej
  • zabudowy wnętrz
 zadzwoń:
+48 604 523 010
 

Tynki gipsowe

Tynk gipsowy Knauf MP 75 L

Zastosowanie

MP 75® L nadaje się idealnie do tynkowania powierzchni betonu komórkowego, elementów wapienno-piaskowych, wykonanych z betonu pumeksowego i zwykłego, muru mieszanego lub porowatych elementów ściennych. Wynika to z jego szczególnych właściwości dotyczących nasiąkliwości i dostosowania do cech podłoża.

Właściwości

Tynk gipsowy Knauf MP 75® jest wymieszaną fabrycznie, suchą zaprawą gipsową na bazie gipsu tynkarskiego ze specjalnymi lekkimi dodatkami. Jego zalety to:
- wysoka elastyczność,
- jednowarstwowe układanie,
- wysoka wydajność robót,
- niski ciężar zaprawy,
- wydajność materiału,
- łatwość rozprowadzania i zacierania,
- dobra stabilność,
- wysoka zdolność czasowego zatrzymywania wody
- możliwość wbijania gwoździ,
- regulacja klimatu pomieszczenia,
- możliwość nadawania struktury powierzchni,
- przepuszczalność pary wodnej (oddychanie),
- niepalność, klasa reakcji na ogień A1.

 

Karta techniczna P113


 
 
 
 
Tynk gipsowy Knauf MP 75 SL

Zastosowanie

Tynk MP 75 Super Leicht nadaje się idealnie na powierychnie betonowe i gazobetonowe, z cegły wapienno-piaskowej, bloczków betonowych, muru mieszanego lub cegieł ceramicznych.
W przypadku podłoży trudnych do tynkowania (np. styropian) powierzchnię należy dodatkowo "zazbroić" siatką Gitex, którą wtapia się na głębokość 1/3 grubości tynku. W tym przypadku minimalna grubość tynku wynosi 15 mm. Wtapianie siatki wykonuje się techniką "mokre na mokre".

Właściwości

Tynk gipsowy Knauf MP 75® jest gotową zaprawa gipsową. Jego właściwości:
- jednowarstwowy,
- bardzo wydajny,
- lekki,
- elastyczny, trwały,
- umożliwia osiągnięcie wysokiej wydajności robót tynkarskich,
- mała ilość odpadów,
- łatwy do rozprowadzania i gładzenia,
- umożliwia nadawanie powierzchni różnych struktur,
- do nakładania maszynowego,
- reguluje klimat w pomieszczeniu,
- otwarty na dyfuzję pary wodnej(oddychający),
- ogniochronny,
- jest doskonałym podłożem dla farb, tapet czy okładzin ceramicznych.

 

Karta techniczna P113_SL
 
 
 
Tynk gipsowy Knauf MP 75 Diamant

Zastosowanie

Tynk MP 75 Diamant jest to jednowarstwowy tynk wewnętrzny do układania maszynowego na wszystkich powierzchniach ścian. Przeznaczonyjest do stosowania w budownictwie ogólnym i mieszkaniowym, hotelach, szpitalach i pomieszczeniach o zwykłej wilgotności powietrza. Współczesny mur stawia tynkowi specjalne wymagania.

Tynk MP 75 Diamant nadaje się idealnie na powierzchnie narażone na obciążenia, np. w budynkach użyteczności publicznej i szkołach, również na klatkach schodowych.

W przypadku trudnych podłoży wymagane jest stosowanie średka zwiększającego przyczepność, np. Knauf Betokontakt, a na podkładach tynkarskich (np. lekkich płytach budowlanych) siatki zbrojącej Gitex, którą wtapia się na głębokość 1/3 grubości tynku. W tym przypadku minimalna grubość tynku wynosi 15 mm. Wtapianie siatki wykonuje się techniką "mokre na mokre".

W przypadku tynkowania sufitów należy szczególnie zwrócić uwagę na:

- maksymalna wilgotność resztkowa podłoża betonowego nie powinna przekraczać 3%,

- podłoże musi być wolne do kurzu, luźnych cząstek i olei szalunkowych,

- konieczność zastosowania środka gruntującego Knauf Betokontakt,

- maksymalna grubość tynku nie powinna przekraczać 15 mm

Właściwości

Tynk gipsowy Knauf MP 75® jest gotową zaprawa gipsową. Jego właściwości to:

- gotowa sucha zaprawa gipsowa do wykonania tynku o zwiększonej twardości powierzchni do zastosowania wewnątrz budynków,

- jednowarstwowy,

- elastyczny,

- umożliwia nadawanie powierzchni różnych struktur,

- umożliwia dyfuzje pary wodnej,

- bardzo dobrze nadaje się pod płytki ceramiczne,

- dobra stabiloność,

- możliwość wbijania gwoździ

- do wszystkich pomieszczeń, w których panuje normalna wilgotność powietrza, włącznie z domowymi pomieszczeniami wilgotnymi, jak kuchnia i łazienka

- czas obróbki ok. 3 godz.

- możliwa obróbka ręczna i maszynowa

 

Karta techniczna P111a